Narodne Novine

Zakoni i propisi

Narodne novine (zakoni, pravilnici, odluke, naredbe)

NN 42/20 od 07.04.2020. objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu 

NN 42/20 od 07.04.2020. objavljen je Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

NN 41/20 od 03.04.2020. objavljen je Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

NN 37/20 od 27.03.2020. objavljene su Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama 

NN 36/20 od 25.03.2020. objavljena je Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN 36/20 od 25.03.2020. objavljen je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

NN 36/20 od 25.03 2020. objavljena je Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

NN 35/20 od 23.03.2020. objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 32/20 od 19.03.2020. objavljen je  Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona 

NN 32/20 od 19.03.2020. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

NN 32/20 od 19.03.2020. objavljen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit 

NN 32/20 od 19.03.2020. objavljen je  Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak 

NN 24/20 od 04.03.2020. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća i bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019.

NN 6/20 od 16.01.2020. objavljen je Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra

NN 4/20 od 10.01.2020. objavljena je Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore 

NN 2/20 od 03.01.2020. objavljena je Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima  

NN 1/20 od 03.01.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru stvarnih vlasnika 

NN 1/20 od 03.01.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit 

NN 1/20 od 03.01.2020. objavljen je Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN 1/20 od 03.01.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 1/20 od 03.01.2020. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 26/19 od 24. prosinac 2019., objavljena je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN 125/19 od 20. prosinac 2019., objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN 106/19 od 6. studenog 2019., objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize

NN 106/19 od 6. studenog 2019., objavljena je Uredba o visini minimalne plaće.

NN 104/19 od 30. listopada 2019., objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2019. 

NN 98/19 od 16.listopada 2019., objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o radu 

NN 80/19 od 28. kolovoz 2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 76/19 od 24. srpanj 2019., objavljen je Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis

NN 65/19 od 5. srpnja 2019., objavljen je Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu.

NN 64/19 od 03. srpanj 2019., objavljen je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 62/19 od 26. lipanj 2019., objavljen je Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva 

NN 62/19 od 26. lipanj 2019., objavljen je Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika 

NN 53/19 od 24. svibnja 2019., objavljen je Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

NN 52/19 od 22. svibnja 2019., objavljen je Zakonom o turističkoj pristojbi

NN 52/19 od 22. svibnja 2019., objavljen je Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama

NN 52/19 od 22. svibnja 2019., objavljen je Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

NN 50/19 od 17. svibnja 2019., objavljen je Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN 45/19 od 03. svibnja 2019., objavljen je Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 40/19 od 19. travnja 2019., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 40/19 od 19. travnja 2019., objavljen je Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

NN 39/19 od 17. travnja 2019., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN 39/19 od 17. travnja 2019., objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN 32/19 od 29. ožujak 2019., objavljen je Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi

NN 28/19 od 22. ožujak 2019. ,objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu 

NN 25/19 od 13. ožujak 2019., objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN 25/19 od 13. ožujak 2019., objavljen je  Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 25/19 od 13. ožujak 2019., objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018.

NN 12/19 od 11. veljače 2019., objavljena je Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini 

NN 3/19 od 9. siječnja 2019., objavljena je Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe i Izmjene Kodeksa vezano za dugu povezanost osoblja s klijentom revizije ili s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje

NN 3/19 od 9. siječnja 2019., objavljena je Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN 3/19 od 9. siječnja 2019., objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN 1/19 od 2. siječnja 2019,. objavljen je Pravilnik o Registru nesolventnosti

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 1/19 od 2. siječnja 2019., objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu

NN 118/18 od 27. prosinaca 2018. objavljen je Zakon o minimalnoj plaći

NN 109/18 od 05. prosinaca 2018. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o trošarinama

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

NN 106/18 od 30. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 99/18 od 09. studeni 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 

NN 98/18 od 07. studeni 2018. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018.

NN 96/18 od 31. listopad 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

NN 96/18 od 31. listopad 2018. objavljen je Zakon o obavljanju studentskih poslova

NN 94/18 od 24. listopad 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

NN 94/18 od 24. listopad 2018. objavljen je Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 

NN 84/18 od 25. rujan 2018. objavljen je Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga

NN 71/18 od 04. kolovoza 2018. objavljen je Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

NN 71/18 od 04. kolovoz 2018. objavljen je Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

NN 68/18 od 27. srpanj 2018. objavljen je Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 64/18 od 18. srpanj 2018. objavljen je Zakon o elektroničkom novcu

NN 59/18 od 04. srpanj 2018. objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

NN 57/18 od 27. lipnja 2018. objavljena je Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

NN 35/18 od 13. travnja 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007

NN 29/18 od 28. ožujka 2018. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

NN 29/18 od 28. ožujka 2018. objavljen je Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 11/18 od 2. veljače 2018. objavljena je Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini 

NN 2/18 od 5. siječnja 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN 2/18 od 5. siječnja 2018. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 132 od 29.12.2017. objavljen je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN 132 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost

NN 130 od 27.12.2017. objavljen je Zakon o pružanju usluga u turizmu

NN 128 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak 

NN 128 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima 

NN 128 od 29.12.2017. objavljen je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu

NN 127 od 27.12.2017. objavljen je Zakon o reviziji 

NN 122 od 11.12.2017. objavljen je Uredba o visini minimalne plaće 

NN 108 od 29.10.2017. objavljen je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN 104 od 29.10.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

NN 104 od 29.10.2017. objavljen je Pravilnik o EORI broju

NN 93 od 15.09.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

NN 92 od 13.09.2017. objavljen je Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

NN 92 od 13.09.2017. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

NN 82 od 23.08.2017. objavljena je izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika za provedbu Ovršnog zakona

NN 82 od 23.08.2017. objavljena je izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica za provedbu Ovršnog zakona

NN 82 od 23.08.2017. objavljena je izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice za provedbu Ovršnog zakona

NN 82 od 23.08.2017. objavljena je izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice za provedbu Ovršnog zakona

NN 82 od 23.08.2017. objavljena je izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu za provedbu Ovršnog zakona

NN 78 od 09.08.2017. objavljena je Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

NN 73 od 26.07.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

NN 73 od 26.07.2017. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

NN 72 od 21.07.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 69 od 14.07.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 69 od 14.07.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

NN 69 od 14.07.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 62 od 30.06.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

NN 61 od 28.06.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 59 od 21.06.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN 46 od 12.05.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 43 od 03.05.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu

NN 43 od 03.05.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o žigu

NN 43 od 03.05.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o industrijskom dizajnu

NN 43 od 03.05.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN 42 od 28.04.2017. objavljen je Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama

NN 42 od 28.04.2017. objavljen je Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

NN 41 od 27.04.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 38 od 19.04.2017. objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini

NN 35 od 12.04.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN 31 od 05.04.2017. objavljena je Odluka o primicima radnika

NN 30 od 03.04.2017. objavljen je Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

NN 20 od 08.03.2017. objavljena je Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

NN 18 od 01.03.2017. objavljen je Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

NN 16 od 22.02.2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

NN 11 od 06.02.2017. objavljena je  Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini

NN 10 od 03.02.2017. objavljen je  Pravilnik o porezu na dohodak

NN 2 od 4.1.2017. objavljen je Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

NN 2 od 4.1.2017. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu.

NN 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

NN 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o porezu na dohodak

NN 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina

NN 141/2015 Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2016. godinu

NN 141/2015 Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN 140/2015 Uredba o visini minimalne plaće

NN 137/2015 Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN 137/2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalom oporezivanju samostalnih djelatnosti

NN 137/2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 137/2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 136/2015 Uredba o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

NN 135/2015 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN 132/2015 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

NN 130/2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 129/2015 Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN 125/2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 124/2015 Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna

NN 123/2015 Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice

NN 123/2015 Pravilnik o izdavanju EU potvrde

NN 122/2015 Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

NN 121/2015 Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba

NN 121/2015 Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposleniku u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2015. i Prosječna mjesečna bruto plaća za po zaposleniku u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2015.

NN 119/2015 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 115/2015 Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

NN 110/2015 Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN 110/2015 Zakon o izmjeni Zakona o javnobilježničkim pristojbama

NN 110/2015 Zakon o dopunama Zakona sudskim pristojbama

NN 110/2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 110/2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

NN 107/2015 Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

NN 103/2015  Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini

NN 102/2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN 101/2015 Pravilnik o sadržaju i obliku obrtnice

NN 100/2015  Zakon o stečaju potrošača

NN 97/2015 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

NN 97/2015 Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom

NN 96/2015 Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

NN 93/2015 Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

NN 93/2015 Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

NN 86/2015 Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

NN 85/2015 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 82/2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

NN 81/2015  Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

NN 79/2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 78/2015 Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

NN 78/2015  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

NN 78/2015 Zakon o računovodstvu

NN 76/2015 Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu

NN-73/2015 Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 71/2015 STEČAJNI ZAKON

NN 68/2015 ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

NN 67/2015 PRAVILNIK O NAČINU ODOBRAVANJA I UKIDANJA POSEBNOG STATUSA POREZNOM OBVEZNIKU U SVRHU PROMICANJA DOBROVOLJNOG ISPUNJENJA POREZNIH OBVEZA

NN 67/2015 PRAVILNIK O UVJETIMA ZA ISPUNJAVANJE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA ZA KOJE JE NADLEŽAN URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

NN 32/2015 PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

NN 32/2015 PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

NN 31/2015 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

NN 26/2015  ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

NN 22/2015 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

NN 19/2015 PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA, OBRASCIMA, POSEBNOM RAČUNU I ROKOVIMA UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

NN 16/2015 KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA

NN 16/2015 ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆANJU I NAPLATI U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA U ZEMLJI

NN 13/2015  PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

NN 12/2015 NAREDBA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2015. GODINI

NN 3/2015 PRAVILNIK O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

NN 2/2015 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Kontakt

Email: info@optimamedia.hr