E-business

"Morate činiti ono što mislite da ne možete.”

Eleanor Roosevelt

Elektroničko poslovanje ili E-business

Elektroničko poslovanje ili E-business (engl.) sustav je izvršavanja svih elemenata poslovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektroničkim putem, odnosno stvaranje dodatnih vrijednosti koristeći se ICT tehnologijama.

Provjerite koje mjere ili kombinacije mjera aktivne politike zapošljavanja odgovaraju vašim potrebama.  Više…

Na sjednici održanoj dana 29.06.2020.g. Upravno vijeće HZZ – a donijelo je odluku o stavljanju van snage Odluke o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja, a koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.03.2020.g. Nastavlja se provedba mjera koje su bile obustavljene: Potpore za zapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Potpore za samozapošljavanje, Obrazovanje i osposobljavanje i Javni radovi, te mjera za očuvanje radnih mjesta i mjere Stalni sezonci. Više…

Na sjednici održanoj dana 10.07.2020.g. Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je izmjene vezane za Potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) lipanj, srpanj mikropoduzetnici i skraćivanje radnog vremena.

1. Izmjene i dopune kriterija u Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj
Visina potpore
Zavod će temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:
– iznos od 250,00 kn za 6. mjesec po radniku
2. Izmjene i dopune kriterija u Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj 2020. godine – mikropoduzetnici
Visina potpore
125 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem
Kriteriji
Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi za dobivanje potpore za srpanj 2020. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 50% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.
Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi, odnosno pad prometa/prihoda od 50% u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020. ukoliko se radi o tromjesečnim obveznicima PDV-a.
3. Izmjene i dopune kriterija u Potpore za skraćivanje radnog vremena
Važno
Poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
Kriteriji
Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.
Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda na temelju tablice pada prometa/prihoda.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za srpanj i kolovoz 2020. Više…

Na sjednici održanoj dana 29.07.2020.g. Upravno vijeće HZZ – a usvojilo je izmjene vezane za Potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) lipanj, srpanj mikropoduzetnici i srpanj i kolovoz 2020.
1. Izmjene i dopune kriterija u Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj
Ciljane skupine poslodavaca
Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG, fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.
2. Izmjene i dopune kriterija u Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj – Mikropoduzetnici dodaje se potpora i za mjesec kolovoz 2020. godine
3. Izmjene i dopune kriterija u Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine
Ciljane skupine poslodavaca
Poslodavci iz sektora – dodaju se djelatnosti:
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom, Zračni i vodeni prijevoz putnika te zračni prijevoz robe, djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstava, zračnih prijevoznih sredstava, Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, Proizvodnja filmova, videofilmova i TV programa, Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.
Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.
Važno (dodaje se):
• Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.
• Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena Koronavirusom (COVID – 19) Više…

Tajna uspjeha u životu nije u tome da čovjek radi ono što voli, već da voli ono što radi.”

W. Churchill

Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis objavljen je u Narodim novinama br. 76/19., stupa na snagu 10. kolovoza 2019. godine. Ovim Pravilnikom se detaljnije propisuje način na koji poduzetnik može knjigovodstvene isprave koje čuva u izvornom pisanom obliku pretvoriti u elektronički zapis, ako to nije protivno drugim propisima i ako se time ne umanjuje njihova vjerodostojnost i dokazna snaga.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama pod brojem 94/2018, sa stupanjem na snagu 1. studenoga 2018. godine. Ovim zakonom je u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesena Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. g. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.
Predmetni zakon u biti zaokružuje u jednu cjelinu procedure i postupanja u javnoj nabavi na način da papirnato poslovanje prebacuje na potpuno elektroničko s jednim glavnim ciljem – URED BEZ PAPIRA.

Poduzeća koje posluju s državnim tijelima i imaju ugovore s javnim ili sektorskim naručiteljima morati će se pripremiti sukladno zakonskim odredbama, jer više neće moći naručiteljima slati papirnate račune, te neće biti prihvatljivo slanje računa mailom obzirom da navedeni način nije usklađen s europskom normom.

Kod izdavanja računa, izdavatelj računa može odabrati između sljedećih rješenja:

 1. Direktno iz svog računovodstvenog sustava (ERP sustav) – zahtijeva prilagodbu i integraciju sustava sa servisom e-Račun za državu – pogodno za one koji šalju veliki broj računa prema državi
 2. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu – računi se kreiraju i šalju kroz web aplikaciju – naručitelj račun prihvaća, odbija ili šalje na likvidaturu – registracija se vrši online – za one koji šalju manji broj računa prema državi
 3. Putem bilo kojeg informacijskog posrednika (koji će posredovati između izdavatelja i servisa e-Račun za državu odnosno naručitelja (komercijalnog karaktera) – informirati se o prilagodbama i naknadama kod posrednika

Pravilnik propisuje poduzimanje radnji te sadržaj elektroničkih obrazaca u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika (dalje u tekstu: trgovačka društva na daljinu).
PRAVILNIK O PODUZIMANJU RADNJI U POSTUPKU OSNIVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA NA DALJINU

Od 1. srpnja 2019. godine započinje obveza izdavanja e-računa za poduzetnike koji sudjeluju u javnoj nabavi. – E RAČUNI- TKO I KADA – Izvor: RRIF.
Zakon nalaže naručiteljima iz javnog sektora, kao i jedinicama lokalne i regionalne samouprave da od 1. prosinca 2018. godine obvezni su zaprimiti i obrađivati, kao i izvršavati plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. U drugoj fazi od 1. srpnja 2019. godine javni sektor i jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi. Elektronički računi i prateće isprave čuvaju se na način i u roku utvrđenima u propisima iz područja Zakona o računovodstvu – 11 godina. Pravilan način čuvanja e-računa je unutar e-arhive. Svi javni i sektorski naručitelji sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/18) zaprimaju i obrađuju te izvršavaju plaćanje računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. Obveza zaprimanja eRačuna započela je s 1.12.2018. Obveza izdavanja eRačuna započinje 1.7.2019. godine. NAKON 1.7.2019., NIJE DOPUŠTENO RAZMJENJIVATI PAPIRNATE RAČUNE U JAVNOJ NABAVI, VEĆ ISKLJUČIVO E-RAČUNE SUKLADNE EUROPSKOJ NORMI …Izvor HGK

S ciljem podizanja kvalitete u poslovanju ugostitelja i pružatelja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, kao i smanjenja broja prekršaja u poslovanju pravnih i fizičkih osoba čije poslovanje kontrolira Turistička inspekcija, izrađen je vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. Vodič ukazuje i na prava koja imaju korisnici ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. Izvor…

O čemu se zapravo radi?

U pravnom žargonu načelo oportuniteta daje pravo tužitelju da predloži alternativne i blaže sankcije, odnosno u nekim slučajevima tuženike oslobodi sankcija, ukoliko se radi o lakšim prekršajima u kojima većinom nema štete po suprotnu stranu (u ovom slučaju državu). Sukladno tome, turistički inspektorat (koji je od novog Zakona o državnom inspektoratu NN 115/18 dio objedinjenog inspektorata) također primjenjuje mogućnost načela oportuniteta, te je izdao kratki priručnik namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama ugostiteljima i pružateljima ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. U njemu su sadržani koraci i obaveze koje ti subjekti moraju ispuniti, te su navedeni svi prekršaji u kojima se može, odnosno ne može primjenjivati načelo oportuniteta. A sve s ciljem podizanja kvalitete u poslovanju, te smanjenja broja prekršaja. Izvor: IPRH

Sustav ePorezna-JPPU omogućuje lakšu komunikaciju s Poreznom upravom, bez dodatnih troškova, pristupom sustavu ePorezna – Jedinstvenom portalu Porezne uprave vjerodajnicama sigurnosne razine 3 i bez plaćanja upravnih pristojbi na zahtjeve. Porezni obveznici mogu na vrlo jednostavan način ispunjavati svoje zakonske obveze i ostvarivati svoja prava.

Izmjenom zakonskih propisa kroz treći krug poreznog i administrativnog rasterećenja u sklopu sustava ePorezna – Jedinstvenog portala Porezne uprave omogućena je dostava obrazaca i zahtjeva vjerodajnicom sigurnosne razine 3. Vjerodajnicama sigurnosne razine 3 smatraju se postojeći tokeni/mtokeni Internet bankarstva priznati na NIAS listi vjerodajnica.

Obrasce i zahtjeve s vjerodajnicom sigurnosne razine 3 mogu dostavljati porezni obveznici koji dohodak i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu te građani.

Slijedom navedenog, s nižom razinom vjerodajnica, obrasce i zahtjeve mogu dostavljati:

 •  porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost i porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu te mogu dostavljati PO-SD, TZ, SR, JOPPD i druge obrasce kao i podnositi zahtjeve za preknjiženja, zahtjeve za izdavanje potvrda, zahtjeve za izdavanje PK i druge zahtjeve za koje je omogućena dostava elektroničkim putem
 • građani iznajmljivači stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organizatori kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj te mogu dostavljati PDV, PDV-S i TZ obrasce kao i podnositi navedene zahtjeve
 • građani koji ostvaruju razne vrste dohotka te mogu dostavljati JOPPD i INO-DOH obrasce ili godišnju prijavu poreza na dohodak kada je to zakonom propisano (primjerice članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi)

Porezna uprava poziva porezne obveznike da koriste navedene usluge ePorezne te na vrlo jednostavan način, bez dolaska u ispostave Porezne uprave i plaćanja upravnih pristojbi na zahtjeve, ispunjavanju svoje zakonske obveze i ostvaruju svoja prava.

Ocijenime.hr je web stranica namijenjena ocjenjivanju rada dužnosnika, državnih i lokalnih službenika i svih onih čiji se rad financiraju sredstvima poreznih obveznika.
Link: https://ocijenime.hr/

“Možete iscrpiti život crtanjem granica. Ili možete živjeti svoj život prelazeći ih.“

Shonda Rhimes

Pravne osobe trebaju dostaviti nadležnom trgovačkom sudu zahtjev za upis elektroničke adrese poštom ili osobno.
❗️ obrazac mora biti popunjen na računalu (ručni upis nije dozvoljen, samo potpis odgovorne osobe ide ručno)
❗️ ne plaća se nikakva sudska pristojba i nije potreban javni bilježnik
Za sada nisu propisani rokovi dostave niti prekršajne odredbe.

Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/2 (ulaz iz Petrinjske 8)
10 000 Zagreb
-upis elektroničke adrese u sudski registar

Primanje stranaka:
– Pisarnica sudskog registra – od 8.00 do 12.00 sati
– Telefonski upiti od 13.00 do 14.00 sati tel: 01/4897-222; fax: 01/4920-871

Upis elektroničke adrese u sudski registar – obrazac

U svrhu daljnje informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu ‘e-Komunikacija’, koja obveznicima e-komunikacije omogućava elektroničku komunikaciju sa trgovačkim i općinskim sudovima.

Usluga ‘e-Komunikacija’ omogućava:

 • Slanje podnesaka i priloga sudu
 • Zaprimanje sudskih pošiljaka
 • Udaljeni uvid u sudski predmet

Da bi pravna osoba mogla koristiti usluge ‘e-Komunikacije’ mora imenovati osobu koja će je zastupati, a koja mora posjedovati:

 • elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 i više (za prijavu u sustav e-Građani),
 • kvalificirani elektronički potpis
 • te pravna osoba, kao i opunomoćenik trebaju biti upisane u interni registar kod Ministarstva pravosuđa.

Za uključenje u e-Komunikaciju prijave se šalju na e-mail ekomunikacija@pravosudje.hr.

Potrebno je dostaviti slijedeće podatke:

 • OIB pravne osobe
 • naziv pravne osobe
 • e-mail adresa pravne osobe (na ovaj e-mail će stizati notifikacije za svaki otpremljeni e-komunikacija otpravak)
 • ime i prezime opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji (zakonski zastupnik upisan u Sudski registar)
 • OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji.

Više…

Od 14. travnja 2020. godine izvadak iz glavne knjige sudskog registra u elektroničkom obliku može se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra.

Više…

“Nemojte pokušavati biti samo uspješna osoba nego i osoba od vrijednosti.“

Albert Einstein

Projekt Vlade RH pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga. Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga. Uslugama u sustavu e-Građani i Osobnom korisničkom pretincu možete pristupiti ako posjedujete vjerodajnicu koja se nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica.

e-Gradjani

Europska komisija izvršno je tijelo Europske unije te promiče njezin opći interes.

EU komisija

Kontakt

Email: info@optimamedia.hr