Porez na dobit po odbitku i EU popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe

Odredba Zakona o porezu na dobit vezana za plaćanje poreza po odbitku po stopi 20% promijenjena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 106/18) te je ukinut Popis država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit.

Sukladno članku 31. stavku 12. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16 i 106/18; dalje Zakon) porez po odbitku se plaća, iznimno od drugih odredbi članka 31. Zakona, po stopi 20% na sve usluge i na sve vrste naknada oporezivih prema tom članku Zakona kada se plaćaju osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Sukladno Pravilniku o porezu na dobit (Narodne novine, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18 i 1/19) obveza plaćanja poreza po odbitku pri isplati naknada iz članka 31. stavka 12. Zakona utvrđuje se uvidom u EU popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe na dan isplate koji se objavljuje na mrežnim stranicama Vijeća EU. E

U popis nekooperativnih jurisdikcija za porezne svrhe (dalje: EU popis) i njegove izmjene usvaja Vijeće EU na sastancima ministara financija iz država članica Europske unije te se on objavljuje u Službenom listu EU i na mrežnim stranicama Vijeća EU, ali je važno naglasiti da EU popis proizvodi pravne učinke od dana objave u Službenom listu EU. Od 8. studenog 2018. godine na EU popisu nalazi se 5 jurisdikcija (Američki Djevičanski Otoci, Američka Samoa, Guam, Samoa i Trinidad i Tobago), ali je 12. ožujka 2019. godine Vijeće EU usvojilo izmjene EU popisa i njegova objava u Službenom listu EU se očekuje uskoro. Izmijenjeni EU popis Zaključcima Vijeća od 12. ožujka 2019. godine sadrži 15 jurisdikcija (Američki Djevičanski Otoci, Američka Samoa, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominika, Fidži, Guam, Maršalovi otoci, Oman, Samoa, Trinidad i Tobago, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vanuatu), a do dana objave u Službenom listu EU kada se isti počinje primjenjivati, možete ga pogledati na engleskom jeziku ovdje.

Dakle, sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, porezni obveznici koji ostvaruju poslovni odnos s nerezidentima koji imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave odnosno nadzora poslovanja u državama koje se nalaze na EU popisu i izvršavaju plaćanja temeljem kamata, dividendi, udjela u dobiti te autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva (prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slična prava), usluga istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja, revizorskih usluga i naknada za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša), obvezni su od bruto iznosa naknade koju plaćaju nerezidentu obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku po stopi 20%.

Leave a Comment

Kontakt

Email: info@optimamedia.hr